Accommodation In Buncrana

The Harbour Inn Buncrana, Co. Donegal, offers 30 en-suite bedrooms with various views over Lough Swilly, Northwest Golf Course and the surrounding area.
There is a wide range of spacious accommodation available at The Harbour Inn to provide more comfort and less hassle to our guests. We offer outside access to all rooms, no corridors meaning reduced contact with others therefore providing a safe environment for our guests. These Include: Family, Triple, Double, Twin and Single Rooms. We also offer groud floor wheelchair accessible rooms. 

All of our bedrooms at The Harbour Inn are decorated and equipped to a high standard including: TV, Wi-Fi, Telephone, Tea & Coffee Making Facilities & Hair Dryer.

Liên Hệ

Địa chỉ

The Harbour Inn
Derry Road
Ludden
Buncrana
Co. Donegal
F93 V57X

Điện Thoại

+353 (0)74 932 1810

Email

info@harbourinn.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 (0)74 932 1810

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách